ร้านค้าทีบายา

หมวดหมู่: กระเป๋าสานแฮนเมด

งานหัตถกรรม ฝีมือคนชาวบ้านท้องถิ่น พร้อมการตกแต่งที่สดใส ใช้กับชุดผ้าถุงได้ หรือ ใส่เที่ยวเล่น ในวันสบาย กระเป๋าผักตบจะนิ่ม คงทน มีการถักและสานโดยใช้ฝีมือจากชาวบ้านท้องถิ่น 100%